Författare: Siteconcept

Byte av rökgaskanal för Luleå Energi

Byte av rökgaskanal på pelletsfabrik Under hösten har SiteConcept bytt rökgaskanal och fläkt på Luleå Energis pelletsfabrik på Svartön i Luleå. Rökgaskanalen är utförd i 10mm rostfritt och även fläkten är utförd i rostfritt material. SiteConcept vann denna offentliga upphandling genom bästa teknikval och lägst...

Hetgasfilter-projekt

Design, tillverkning och leverans av hetgasfilter för Rise Research SiteConcept har fått äran att designa, tillverka och leverera ett hetgasfilter till ytterligare ett pilotprojekt. Denna gång till Rise Research och ett av deras utvecklingsprojekt med pyrolys och förgasning. Utöver vår filterteknik så levererar vi även...

Sommarens projekt

Ombyggnation av KMW-ugn och bränsleinmatning i karbeninnig SiteConcept har under sommarstoppet på Karl Hedins sågverk i Karbenning byggt om den gamla KMW-ugnen. Ugnen har fått större volym och rosteryta vilket gett ökad uppehållstid och effekt. Bränsleinmatning har ändrats från en vibbro och fallroster till en...

SaltX pilotanläggning flyttas till Sverige

Förflyttning av pilotanläggning i Berlin SiteConcept byggde SaltX första energilagringsanläggning på Vattenfalls kraftvärmeverk Reuter West under slutet av 2018 och början av 2019. Pilotanläggningen var i drift under en kort period efter driftsättning men visade under den tiden utmärkta egenskaper. SiteConcept är nu ägare av...

Katalytiska filter

Fallstudie gällande katalytiska filter SiteConcept samarbetar med KTH och Tenmat i en fallstudie gällande katalytiska filter för krakning av tjäror i samband med förgasning av restbiomassa tillsammans med intermittent producerad offgas från ljusbågsugnar. SiteConcept arbetar tillsammans med Tenmat för framtagning av katalytiska filter för NOX...

Utbyte av bränsleinmatning för Affärsverken

Utbyte av bränsleinmatning på KMW-ugn SiteConcept arbetar med projekt åt Affärsverken i Karlskrona AB och utfört utbyte av bränsleinmatning på en KMW-Ugn. Arbetet utförs som totalentreprenad innefattande byggrelaterade arbeten samt tillverkning, leverans, montage, elkonstruktion, programmering och driftsättning av den processtekniska utrustningen.

Styrsystem åt Setra Trävaror

Styrsystemsbyte för Setra Trävaror i Nyby SiteConcept har åt Setra trävaror bytt ett äldre Schneider Modicon styrsystem för fastbränsleugnen med tillhörande kringutrustning till fabrikat Schneider M580 system. Befintligt operatörssystem har ersatts med ett nytt Citect system för styrning och övervakning.

Styrsystem åt Raseborgs Energi, Finland

Styrsystemsbyte för Raseborgs Energi i Ekenäs, Finland SiteConcept har åt Raseborgs Energi i Ekenäs bytt två äldre Schneider Modicon styrsystem för fastbränsleugn och vatten/ång systemet till fabrikat Schneider M580 system. Befintligt Citect operatörssystem har också uppgraderats för de nya styrsystemen och för ytterligare en befintlig...

Styrsystem åt Solör Bioenergi

Styrsystemsbyte för Solör Bioenergi i Nora SiteConcept har åt Solör Bioenergi bytt ett äldre Schneider Modicon styrsystem för fastbränsleugnen, rökgaskondenseringen med tillhörande kringutrustning till fabrikat Schneider M580 system. Befintligt operatörssystem har ersatts med ett nytt Citect system för styrning och övervakning.

Styrsystem Seskarö

Styrsystemsbyte för fastbränsleugn SiteConcept har åt Stenvalls Trä utfört ett styrsystemsbyte för en fastbränsleugn med tillhörande kringutrustning. Ett gammalt Siemens S5 system och en MOG1000 från Micatrone har ersatts med ett modernt styrsystem fabrikat Siemens S7. Anläggningen har också uppgraderats med ett nytt Citect operatörssystem...