50 år av branschkunskap

STORYN OM SITECONCEPT

  

Lång erfarenhet av kraftvärmeindustri.

SiteConcept grundades av Peter Blomdahl och Anders Toll som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet av biobränsleeldade värmeverk och värmekraftverk. I en tid då miljömedvetenheten ökat hos alla i hela världen så har vi redan arbetat 25 år i en klimatsmart bransch med förnyelsebara bränslen.

ADRESS

Gäddvägen 1, 761 41 Norrtälje

E-MAIL

info@siteconcept.com

TELEFON

+46 70 380 23 63

SITECONCEPT

EN STARK OCH TRYGG SAMARBETSPARTNER

Peter och Anders träffades första gången år 1996 på KMW-Energi och allt eftersom åren gick och deras yrkesroller ändrades kom de att arbeta allt närmare varandra. Med de större projektleveranserna kom samarbetet att bli alltmer fördjupat och insikten om de olika kompetensområden stärktes. Under åren och flertalet gemensamma projekt har arbetsrelationen stärkts och vuxit till en djup vänskap vilket nu har resulterat i ett gemensamt företag.

Siteconcepts mål är att bli en stark och trygg samarbetspartner för alla anläggningsägare inom energisektorn.

Peter Blomdahl
Anders Toll
Jimmy Carlsson
Christoffer Palmquist
andreas johansson
Hans
Erik Nygren
Joachim
Vahid

Möt våra medarbetare

PETER BLOMDAHL

Bred kunskap i en klimatsmart bransch

Mitt arbetsliv startade inom travvärlden, där jag skötte och tränade travhästar samt reste runt i Sverige och Danmark som kusk. 1986 bytte jag inriktning och började jobba som elektriker och linjemontör. I sex år arbetade jag som resande montör runtom i Sverige  och byggde kraftledningslinjer, trafo- och ställverksstationer och kabelskåp. Därefter påbörjade jag en utbildning som innefattade ett stort antal arbetsområden, som pneumatik & hydraulik, el- och automation och svetsning.

Under denna period läste jag även in el behörighet BB1. Efter en kort period som fysinstruktör på luftvärnsregementet i Norrtälje, började jag jobba för KMW-Energi på sommaren 1993. Under mina 20 år hos KMW hann jag vara delaktig i tillverkningen av den sista centrumugnen som lämnade KMW:s verkstad. Därutöver har jag varit delaktig i uppförandet av ca 40 biobränsleeldade värmeverk runt om i Skandinavien och Baltikum. Inom KMW fick jag möjlighet att utvecklas från montör till platschef för uppförandet av stora värmekraftverk och till sist som projektledare för stora industriprojekt. Där fick jag vara involverad i samtliga processer; försäljning, upphandling, process & konstruktionsdesign, tillverkning och montage, driftsättning, dokumentation och framförallt projektledning. Den erfarenheten har gett mig en bred kunskap inom en klimatsmart bransch med förnyelsebara bränslen.

En nystart med stor kompetens inom kraftvärmeindustrin

Under åren mellan KMW Energis konkurs och starten av SiteConcept gick jag en projektledarutbildning inom IPMA samt jobbade för Macon, där jag fick möjlighet att förkovra mig inom eldfast infordring. Med SiteConcept ser jag nu möjligheten, att tillsammans med min kollega, utveckla ett kompetent företag med fantastiska medarbetare. Detta i en bransch som jag efter 25 år fortsatt finner enormt intressant och rolig.

Möt våra medarbetare

ANDERS TOLL

Från lantgården till kraftvärmeanläggningar

Från en uppväxt på en lantgård en mil utanför Norrtälje, började mitt intresse för el- och olika automationslösningar att växa fram. Detta ledde till en ingenjörsutbildning inom området, vilket kändes som det rätta valet för framtiden. Efter utbildningen var min önskan att få en praktisk bakgrund inom området. Därför blev mitt första jobb på Hallstaviks pappersbruk med arbetsuppgifter som felsökning och felavhjälpande.

Kort därefter ville jag vidare mot ett mer ingenjörsinriktat arbete och valet föll då på en ansökan från Uppsala Energi, idag Vattenfall. Där jobbade jag som el‑konstruktör och var delaktig i mindre projektuppdrag inom el och automation. Jag stannade där i sex år innan jag sökte mig till KMW Energi, där jag till en början jobbade med elkonstruktion. Allteftersom utförde jag även PLC programmering av hela förbränningsanläggningarna med alltifrån bränsleinmatning till askutmatning och luft-/rökgassystemen. Då KMW Energi åtog sig att leverera större totalentreprenadsprojekt, övergick jag alltmer till att vara delprojektledare för hela el- och automationssystemsleveransen. Detta arbete innebar att vara sammanhållande för alla större under-leverantörer/-entreprenörer såsom traverskranar, el-filter, rökgaskondenseringar, slangfilter, turbiner, elinstallationer med mera. Mitt arbete bestod också i att designa hela elsystemsuppbyggnaden från inkommande mellanspänning via transformatorer till lågspänningsställverk och även för automationssystems uppbyggnaden med nätverk, PLC system, olika bussystem och överordnade operatörssystem såsom t.ex. Citect.

Alla discipliner inom värme- och kraftvärmeindustri

Efter 17 år på KMW Energi, valde jag år 2013 att starta ett eget företag, Elpart. Där jobbar jag mycket brett inom alla mina olika kunskapsområden. Med starten av SiteConcept ser jag nu möjligheten till större åtaganden då mina och min kollegas kunskaper kompletterar varandra och spänner över alla discipliner inom värme- och kraftvärmeindustrin.

Möt våra medarbetare

JIMMY CARLSSON

Expert på elektricitet och programmering

Efter att ha arbetat som elektriker många år, och då främst med felsökning och installation, övergick jag till att jobba som elkonstruktör. För några år sedan var det åter dags att utvecklas och därför började jag utbilda mig inom operatörsystemsprogrammering. De senaste åren har jag främst jobbat med just det och då med fokus på Citect. Jag har även utbilning och praktisk erfarenhet inom nätverkssystem, och jobbar idag med allt från nätverksuppbyggnad till konfigurering.

Ett bolag med stor utvecklingspotential

Anledningen till att jag valde Siteconcept är att det är ett bolag i framkant, med stora tillväxtplaner. Här kan jag vara delaktig i en fantastisk utvecklingsprocess. Hos oss är varje individs insats viktig och varje medarbetare får ta ett stort eget ansvar, vilket gör att varje dag känns meningsfull. Jag ser en stor utvecklingspotential och är ivrig på att följa Siteconcepts resa.

Möt våra medarbetare

CHRISTOFFER PALMQUIST

Stort intresse för programmering och elkonstruktion

Jag inledde min yrkeskarriär inom elinstallation och valde därefter att vidareutbilda mig och jobbar idag mycket med elkonstruktioner. Ett intresse, både privat och yrkesmässigt, är datorer – både vad gäller hårdvara och mjukvara – därför är min kompetens inom detta område stor. Just nu utbildar jag mig inom PLC programmering och främst med fokus på Siemens TIA portal.

Fokus på utveckling och engagemang

I mitt jobb hos Siteconcept får jag möjlighet att nyttja och utveckla alla mina färdigheter och kunskaper, vilket jag ser som en stor fördel. Siteconcept är ett bolag som tror på utveckling och engagemang och det funkar utmärkt för mig. Det målinriktade arbetssättet och den stora variationen i arbetsuppgifterna passar mig ypperligt och jag ser fram emot att följa och vara med om bolagets resa till framgång.

Möt våra medarbetare

ANDREAS JOHANSSON

Lång erfarenhet från energibranschen

Jag har en gymnasieutbildning inom el och automation som bakgrund, men inledde min arbetskarriär som verkstadspersonal på ett bildelsföretag. Efter några år genomförde jag en licenssvetsutbildning och 1997 började jag arbeta för KMW-energi. Hos KMW lärde jag känna och sedermera arbeta tillsammans med både Peter och Anders. Under min tid på KMW-Energi fick jag möjligheten att vidareutvecklas från svetsare till montageledare och sedan platschef för större kraftvärmeprojekt. Under åren var jag även delaktig i driftsättning av anläggningarna. Sedan 2014 har jag arbetat som drifttekniker på Roslagens Energidrift samt drivit eget företag inom svets och smide. Som anställd hos SiteConcept har jag fått möjligheten ta mitt nästa steg i karriären och utbildar mig som 3D Mechanical designer i Autodesks produkter som Inventor och Navis.

Vår samlade kompetens är vår styrka

Att hoppa på Siteconcepts resa kändes som ett självklart val för mig. Peter och Anders är kreativa och drivna och villiga att satsa på personalen för att de skall trivas och utvecklas. Den samlade kompetens och den växande know-how som finns inom bolaget känns som en mycket trygg och solid grund att stå på. Alla medarbetare har gedigen erfarenhet från branschen, vilket ger oss en fantastisk utgångspunkt inför framtiden.

Möt våra medarbetare

HANS-ERIK ANDERSÉN

Från praktiska roller till administration och arbetsledning

Jag har i grunden en gymnasieutbildning inom mekanik och transportteknik. 1996 började jag jobba som mekaniker på luftvärnsregementet i Norrtälje där jag arbetade med allt inom den militära fordonsflottan.

1999 fick jag ett erbjudande av Wiklunds Åkeri som kranbils-chaufför innefattande utbildning för fordonsmonterade kranar. Min praktiska erfarenhet tillsammans med en stor nyfikenhet och administrativa ådra ledde ganska snart till mer arbetsledande positioner, först som transportledare och sedan som avdelningschef.

Mellan 2016 och 2019 har jag arbetat som arbetsledare hos Havator med personalansvar och koordinering av 8–10 mobilkranar och tunghantering.

2019 till 2021 var jag ansvarig för Scantrucks anläggning i Rosersberg där jag hanterade all planering gällande eftermarknad, service och underhåll av olika entreprenadmaskiner.

Project Coordinator med personalansvar och stark förankring i kärnverksamheten

Som projektkoordinator hos SiteConcept axlar jag en ny utmanade roll hos ett expansivt företag i en starkt växande miljömedveten bransch. Med tidigare erfarenheter av planering och personalansvar kommer jag kunna bidra med en viktig pusselbit i organisationen samt att mina erfarenheter inom logistik, lyft och tunghantering kommer väl till pass under våra projekt.

Möt våra medarbetare

ERIK NORBERG

Stort intresse för svetsning och el

Under mina gymnasiestudier inom el så hade jag praktik på ett värmeverk och där jag träffade några svetsare. Mitt intresse för svetsning blev större än för el vilket resulterade i att jag 2010 började jobba åt Matikainen Rör & Svets AB.

2011 blev jag erbjuden ett arbete hos KMW-Energi som svetsare på deras verkstad i Norrtälje där vi tillverkade ugnar och kringutrustning för fastbränsleanläggningar. Under tiden hos KMW lärde jag känna både Peter och Anders som nu driver SiteConcept.

Från projektantställd till Sitesupervisor

Då KMW lade ner sin verksamhet i Norrtälje återgick jag till Matikainens Rör & Svets där jag arbetade mellan 2013–2018 med uppehåll 1 år för vidareutbildning och licensiering inom svets.

2018 blev jag kontaktad av Peter och erbjuden en projektanställning hos SiteConcept. Jag har sedan dess arbetat för dem och har sedan dess arbetat för dem som montör och montageledare och har fått till vidareutveckling inom licenssvetsning med flertalet material och metoder.

SiteConcept är ett företag som positionerat sig väl i en bransch som är mycket viktig för ett framtida hållbart samhälle och de har givit mig stöd och möjligheter till en personlig och yrkesmässig utveckling.

Möt våra medarbetare

JOACHIM TORSSON

Med hjärtat i driften

Min drifttekniska karriär började 1985 då jag fick förmånen att vara med vid driftsättningen av Forsmark 3. Med en Driftingenjörsexamen i bagaget gick jag sen vidare till Stenungsundsverket ett antal år, för att senare hamna som projektledare och driftsättare på dåvarande KMW Energi 1993. Som nybliven pappa valde jag sen att bli drifttekniker på Norrtälje Energi och senare yrkeslärare på Norrtelje Teknikgymnasium för att komma närmare hem.

2006 flyttade jag till Åland för studier och 2008 började jag till sjöss med även en Sjöingenjörsexamen i bagaget. Med undantag för en kortare insats som projektledare för Goodtech Environment har jag i stort jobbat som maskinchef på färjorna fram till 2023.

Vill göra skillnad tillsammans med SiteConcept

SiteConcept fyller en lucka efter KMW Energi och har med sin samlade kompetens stora möjligheter att göra skillnad med bra lösningar för stora och små energibehov. Det är en ära att få vara en del av SiteConcepts dynamiska gäng!

Möt våra medarbetare

VAHID HADIPOUR

Fascination för mekanisk konstruktion och avancerade beräkningar

Med stort intresse av Mekanisk Konstruktion började jag min karriär år 2007 på Sadr Mashin Shayan som mekanisk designer, där var jag involverad i design och tillverkning av en spiralsvetsad rörmaskin samt en varmvalsmaskin. Under denna period kompletterade jag min utbildning inom Maskinteknik med fokus på konstruktion vid Islamic Azad University (IAU) i mitt hemland (Iran). Därefter gick jag vidare till Khazar Steel Co. och bidrog till design, optimering, och felsökning av olika maskiner och system, inklusive stränggjutmaskin (Continuous Casting Machine), elektrisk bågugn, dammuppsamlingsystem för bågugnar samt kranar och andra lyftredskap.

Under min tioåriga tid på företaget arbetade jag med maskiner och komponenter som utsattes för höga temperaturer och utförde olika beräkningar inom hållfasthet, vibrationer och fluidmekanik med olika metoder och programvaror. År 2021 var jag delaktig i design och felsökning av dammuppsamlingsystem för bågugnar, ånguppsamlingssystem för stränggjutning och en traverskran för ett annan stålverksföretag.

SiteConcept: En vänlig arbetsgivare med stora projekt

2022 flyttade jag till Sverige för kärleken. Jag började lära mig svenska språket och samtidigt arbetade på flera projekt för ett belgiskt företag. Arbetsuppgifter i SiteConcept sammanfaller väl med min arbetslivserfarenhet och färdigheter då jag får möjligheten att delta i projekt inom förnybara energikällor. Detta lockar mig då det bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Att kunna vara en tillgång i en specialiserad grupp där vi stödjer varandra tekniskt och samtidigt behandlar varandra med respekt, vänlighet och ödmjukhet är av stor vikt för mig. Det kan finnas tvivel kring en persons förmåga när de kommer från Mellanöstern till Europa men hos SiteConcept har både Peter, Anders och alla andra medarbetarna visar förtroende för mig. Jag är starkt motiverad att använda alla mina erfarenheter och färdigheter för att hjälpa mina kollegor och företaget.