50 år av branschkunskap

STORYN OM SITECONCEPT

  

Lång erfarenhet av kraftvärmeindustri.

SiteConcept grundades av Peter Blomdahl och Anders Toll som gemensamt mer än 50 års erfarenhet av biobränsleeldade värmeverk och värmekraftverk. I en tid då miljömedvetenheten ökat hos alla i hela världen så har vi redan arbetat 25 år i en klimatsmart bransch med förnyelsebara bränslen.

ADRESS

Drottninggatan 5, 761 45 Norrtälje

E-MAIL

info@siteconcept.com

TELEFON

+46 70 380 23 63

SITECONCEPT

EN STARK OCH TRYGG SAMARBETSPARTNER

Peter och Anders träffades första gången år 1996 på KMW-Energi och allt eftersom åren gick och deras yrkesroller ändrades kom de att arbeta allt närmare varandra. Med de större projektleveranserna kom samarbetet att bli alltmer fördjupat och insikten om de olika kompetensområden stärktes. Under åren och flertalet gemensamma projekt har arbetsrelationen stärkts och vuxit till en djup vänskap vilket nu har resulterat i ett gemensamt företag.

Siteconcepts mål är att bli en stark och trygg samarbetspartner för alla anläggningsägare inom energisektorn.

Peter Blomdahl
Anders Toll
Jimmy Carlsson
Christoffer Palmquist
andreas johansson

Möt våra medarbetare

PETER BLOMDAHL

Bred kunskap i en klimatsmart bransch

Mitt arbetsliv startade inom travvärlden, där jag skötte och tränade travhästar samt reste runt i Sverige och Danmark som kusk. 1986 bytte jag inriktning och började jobba som elektriker och linjemontör. I sex år arbetade jag som resande montör runtom i Sverige  och byggde kraftledningslinjer, trafo- och ställverksstationer och kabelskåp. Därefter påbörjade jag en utbildning som innefattade ett stort antal arbetsområden, som pneumatik & hydraulik, el- och automation och svetsning.

Under denna period läste jag även in el behörighet BB1. Efter en kort period som fysinstruktör på luftvärnsregementet i Norrtälje, började jag jobba för KMW-Energi på sommaren 1993. Under mina 20 år hos KMW hann jag vara delaktig i tillverkningen av den sista centrumugnen som lämnade KMW:s verkstad. Därutöver har jag varit delaktig i uppförandet av ca 40 biobränsleeldade värmeverk runt om i Skandinavien och Baltikum. Inom KMW fick jag möjlighet att utvecklas från montör till platschef för uppförandet av stora värmekraftverk och till sist som projektledare för stora industriprojekt. Där fick jag vara involverad i samtliga processer; försäljning, upphandling, process & konstruktionsdesign, tillverkning och montage, driftsättning, dokumentation och framförallt projektledning. Den erfarenheten har gett mig en bred kunskap inom en klimatsmart bransch med förnyelsebara bränslen.

En nystart med stor kompetens inom kraftvärmeindustrin

Under åren mellan KMW Energis konkurs och starten av SiteConcept gick jag en projektledarutbildning inom IPMA samt jobbade för Macon, där jag fick möjlighet att förkovra mig inom eldfast infordring. Med SiteConcept ser jag nu möjligheten, att tillsammans med min kollega, utveckla ett kompetent företag med fantastiska medarbetare. Detta i en bransch som jag efter 25 år fortsatt finner enormt intressant och rolig.

Möt våra medarbetare

ANDERS TOLL

Från lantgården till kraftvärmeanläggningar

Från en uppväxt på en lantgård en mil utanför Norrtälje, började mitt intresse för el- och olika automationslösningar att växa fram. Detta ledde till en ingenjörsutbildning inom området, vilket kändes som det rätta valet för framtiden. Efter utbildningen var min önskan att få en praktisk bakgrund inom området. Därför blev mitt första jobb på Hallstaviks pappersbruk med arbetsuppgifter som felsökning och felavhjälpande.

Kort därefter ville jag vidare mot ett mer ingenjörsinriktat arbete och valet föll då på en ansökan från Uppsala Energi, idag Vattenfall. Där jobbade jag som el‑konstruktör och var delaktig i mindre projektuppdrag inom el och automation. Jag stannade där i sex år innan jag sökte mig till KMW Energi, där jag till en början jobbade med elkonstruktion. Allteftersom utförde jag även PLC programmering av hela förbränningsanläggningarna med alltifrån bränsleinmatning till askutmatning och luft-/rökgassystemen. Då KMW Energi åtog sig att leverera större totalentreprenadsprojekt, övergick jag alltmer till att vara delprojektledare för hela el- och automationssystemsleveransen. Detta arbete innebar att vara sammanhållande för alla större under-leverantörer/-entreprenörer såsom traverskranar, el-filter, rökgaskondenseringar, slangfilter, turbiner, elinstallationer med mera. Mitt arbete bestod också i att designa hela elsystemsuppbyggnaden från inkommande mellanspänning via transformatorer till lågspänningsställverk och även för automationssystems uppbyggnaden med nätverk, PLC system, olika bussystem och överordnade operatörssystem såsom t.ex. Citect.

Alla discipliner inom värme- och kraftvärmeindustri

Efter 17 år på KMW Energi, valde jag år 2013 att starta ett eget företag, Elpart. Där jobbar jag mycket brett inom alla mina olika kunskapsområden. Med starten av SiteConcept ser jag nu möjligheten till större åtaganden då mina och min kollegas kunskaper kompletterar varandra och spänner över alla discipliner inom värme- och kraftvärmeindustrin.

Möt våra medarbetare

JIMMY CARLSSON

Expert på elektricitet och programmering

Efter att ha arbetat som elektriker många år, och då främst med felsökning och installation, övergick jag till att jobba som elkonstruktör. För några år sedan var det åter dags att utvecklas och därför började jag utbilda mig inom operatörsystemsprogrammering. De senaste åren har jag främst jobbat med just det och då med fokus på Citect. Jag har även utbilning och praktisk erfarenhet inom nätverkssystem, och jobbar idag med allt från nätverksuppbyggnad till konfigurering.

Ett bolag med stor utvecklingspotential

Anledningen till att jag valde Siteconcept är att det är ett bolag i framkant, med stora tillväxtplaner. Här kan jag vara delaktig i en fantastisk utvecklingsprocess. Hos oss är varje individs insats viktig och varje medarbetare får ta ett stort eget ansvar, vilket gör att varje dag känns meningsfull. Jag ser en stor utvecklingspotential och är ivrig på att följa Siteconcepts resa.

Möt våra medarbetare

CHRISTOFFER PALMQUIST

Stort intresse för programmering och elkonstruktion

Jag inledde min yrkeskarriär inom elinstallation och valde därefter att vidareutbilda mig och jobbar idag mycket med elkonstruktioner. Ett intresse, både privat och yrkesmässigt, är datorer – både vad gäller hårdvara och mjukvara – därför är min kompetens inom detta område stor. Just nu utbildar jag mig inom PLC programmering och främst med fokus på Siemens TIA portal.

Fokus på utveckling och engagemang

I mitt jobb hos Siteconcept får jag möjlighet att nyttja och utveckla alla mina färdigheter och kunskaper, vilket jag ser som en stor fördel. Siteconcept är ett bolag som tror på utveckling och engagemang och det funkar utmärkt för mig. Det målinriktade arbetssättet och den stora variationen i arbetsuppgifterna passar mig ypperligt och jag ser fram emot att följa och vara med om bolagets resa till framgång.

Möt våra medarbetare

ANDREAS JOHANSSON

Lång erfarenhet från energibranschen

Jag har en gymnasieutbildning inom el och automation som bakgrund, men inledde min arbetskarriär som verkstadspersonal på ett bildelsföretag. Efter några år genomförde jag en licenssvetsutbildning och 1997 började jag arbeta för KMW-energi. Hos KMW lärde jag känna och sedermera arbeta tillsammans med både Peter och Anders. Under min tid på KMW-Energi fick jag möjligheten att vidareutvecklas från svetsare till montageledare och sedan platschef för större kraftvärmeprojekt. Under åren var jag även delaktig i driftsättning av anläggningarna. Sedan 2014 har jag arbetat som drifttekniker på Roslagens Energidrift samt drivit eget företag inom svets och smide. Som anställd hos SiteConcept har jag fått möjligheten ta mitt nästa steg i karriären och utbildar mig som 3D Mechanical designer i Autodesks produkter som Inventor och Navis.

Vår samlade kompetens är vår styrka

Att hoppa på Siteconcepts resa kändes som ett självklart val för mig. Peter och Anders är kreativa och drivna och villiga att satsa på personalen för att de skall trivas och utvecklas. Den samlade kompetens och den växande know-how som finns inom bolaget känns som en mycket trygg och solid grund att stå på. Alla medarbetare har gedigen erfarenhet från branschen, vilket ger oss en fantastisk utgångspunkt inför framtiden.

Adress

Drottninggatan 5, 761 45 Norrtälje

Telefon

+46 70 380 23 63

Email

info@siteconcept.se
siteconcept

Copyright SiteConcept 2021