Byte av rökgaskanal på pelletsfabrik

Under hösten har SiteConcept bytt rökgaskanal och fläkt på Luleå Energis pelletsfabrik på Svartön i Luleå. Rökgaskanalen är utförd i 10mm rostfritt och även fläkten är utförd i rostfritt material. SiteConcept vann denna offentliga upphandling genom bästa teknikval och lägst LCC-kostnad.