PID (Proportional-Integral-Derivative) på en gasrening med metanolskrubber

Vi har arbetat med processdesign som inkluderar implementeringen av en PID-styrd gasrening med metanolskrubber. Denna avancerade teknik kräver noggrannhet och expertis för att säkerställa effektivitet och överensstämmelse med miljökrav. Så här kan man beskriva processen:

Gasutvinning och kondensering

Gasen, som framställs av pyrolysugnarna, innehåller en betydande mängd fuktighet. För att avlägsna denna fukt leds gasen först till en kondensor där den kyls ner tillräckligt för att fukten ska kondenseras och avlägsnas från gasen.

Rening genom metanolskrubber

Efter kondensorn leds gasen genom en metanolskrubber. Här injiceras metanol i gasen för att rena den från ytterligare föroreningar och partiklar. Metanolen fungerar som en ’tvätt’ som förbättrar gasens renhet.

Avlägsnande av kvarvarande föroreningar

Efter reningen genom metanolskrubbern passerar gasen genom ett kolfilter för att avlägsna eventuella återstående föroreningar och partiklar innan den släpps ut i atmosfären.

PID på en gasrening med metanolskrubber

Kylning och underhåll

Under processen kyls kondensorn med hjälp av en vattenkrets och har även en renspolningskrets med metanol för att säkerställa att den fortsätter att fungera effektivt och bibehålla optimal prestanda.

Reglering av renhetsgrad och cirkulation av metanol

För att kontrollera och upprätthålla gasens renhetsgrad övervakas processen av en turbiditetsmätare. Vid behov justeras mängden metanol som injiceras i skrubbern för att säkerställa önskad renhetsgrad. Cirkulationen av metanol styrs av en frekvensstyrd pump som regleras av flödesgivare för att minimera onödig användning av metanol och bibehålla effektiviteten i processen.

Säkerhet och miljöskydd

Samtliga tankar är utrustade med nivågivare och är placerade under en utsugskåpa för att säkerställa att eventuella gasläckor eller utsläpp av gaser ventileras ut och inte utgör en risk för säkerheten eller miljön.