Vattenfall – Motala

SiteConcept utför en ombyggnad av en oljepanncentral åt Vattenfall. Centralen är spetslastanläggning som nu uppgraderas med ny  brännarstyrning av typ Siemens LMV51.