KONTROLL, GRANSKNING OCH RISKINVENTERING AV KRAFTVÄRMEVERK

GRANSKNING OCH RISKINVENTERING

Siteconcept erbjuder omfattande tjänster inom kontroll, granskning och riskinventering för att säkerställa att dina projekt och anläggningar uppfyller höga standarder och krav.

KONTROLL OCH GRANSKNING

Vi agerar som beställarstöd genom att utföra kontroll och granskning av underlag och utrustningar i olika upphandlingar och även löpande under projektens gång. Vårt team säkerställer att alla dokument och utrustningar är i enlighet med de specificerade kraven och rådande branschnormer, vilket minimerar risken för fel och förseningar i projekten.

Det kan bland annat handla om olika typer av upphandlingsdokument som förfrågningsunderlag, inkomna offerter och kontraktshandlingar. Men även om olika typer av schemagranskningar så som PID, mekaniska konstruktioner, elektriska konstruktioner och automationsscheman. Vi kan även agera kontrollanter och granskare vid tillverkning, byggnation och installationer av både mekaniska, elektriska och automationsutrustningar.

RISKINVENTERING

Med vår expertis och erfarenhet genomför vi riskinventeringar för att identifiera eventuella svaga länkar i era anläggningar. Genom att noggrant analysera och utvärdera risker kan vi föreslå åtgärder och förbättringar som minskar risken för driftstopp och kostsamma problem. Vårt mål är att hjälpa er att förutse och förebygga potentiella problem innan de uppstår, vilket sparar både tid och pengar på lång sikt.

Det kan t.ex. handla om att bränsleinmatningen helt är avhängigt av att en traverskran fungerar och vilka problem och driftstopp av en hel anläggning ett travers fel kan medföra. Likaså kan det handla om behovet av att ha redundanta komponenter och drifter på känsliga ställen så som distributionspumpar, kylpumpar, vitala tryck och temperaturgivare för att undvika stora driftstörningar p.g.a. fel på enstaka objekt.

FÖR TRYGGA KRAFTVÄRMEVERK

Med Siteconcepts kontroll, granskning och riskinventeringstjänster kan ni vara säkra på att era projekt och anläggningar är i trygga händer och uppfyller högsta kvalitetsstandarder.

OM OSS

Vi bygger kraftvärmeanläggningar för en hållbar framtid.

KONTAKT

TELEFON +46 70 380 23 63

ADRESS Gäddvägen 1, 761 41 Norrtälje

E-POST info@siteconcept.se

KONTAKTA OSS

Ta kontakt så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!