HÖGEFFEKTIV RÖKGASRENING

Siteconcepts egendesignade

FILTERSYSTEM FÖR RENING AV GASER

HÖGKLASSIG FILTERTEKNIK

FÖR HÖGEFFEKTIV RÖKGASRENING

SiteConcept konstruerar, levererar och monterar högeffektiv stoftrening. Filtersystemets höga effektivitet och det temperaturtåliga materialet gör detta till den optimala filterlösningen. Filtersystemen innehåller varken asbest eller keramiska fibrer och uppfyller de högsta miljöutsläppsnormerna över hela världen.

HÖGEFFEKTIV STOFTRENING

SiteConcept konstruerar, levererar och monterar högeffektiv stoftrening. Filtersystemet kan arbeta i högre temperaturer och med en högre effektivitet än traditionella filtreringssystem. Dessa filter kan även avlägsna kemiska föroreningar, såsom sura gaser och dioxiner, med hjälp av selektiva reaktanter och absorbenter.

Filtertekniken fungerar på samma sätt som ett slangfilter med skillnaden att filterelementen är keramiska och därmed helt okänsliga för gnistor och hög temperatur. Detta ger att ingen grovsavskiljning typ cyklon är nödvändigt för att säkra efterföljande enhet från brand.

Med vår filterteknik slipper ni alla eventuella problem med gnistor och höga temperaturer som i ett slangfilter eller el-filter kan orsaka brand som helt fördärvar utrustningen. I jämförelse med ett el-filtersystem har vi betydligt lägre elförbrukning vilket under anläggningens livstid gör stor skillnad i driftkostnad (OPEX)

Som en totalentreprenad av ett rökgasreningssystem utför vi allt från nödvändiga förstudier till en komplett driftsatt anläggning.

NYA MILJÖKRAV PÅ FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR

EU-parlamentet och Ministerrådet beslutade i november 2015 om ett nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar från och med 1 upp till 50 megawatt (MW) tillförd installerad effekt. Direktivet ska vara genomfört i Sverige senast den 19 december 2017. Bestämmelserna trädde i kraft senast den 20 december 2018 för nya anläggningar och för befintliga anläggningar över 5MW senast år 2025 och för anläggningar 1-5MW år 2030.

Begränsningsvärdet för utsläpp av NOx från befintlig medelstor förbränningsanläggning vid förbränning av fast biomassa och övriga fasta bränslen skärps från 650 mg/Nm³ till 300 mg/Nm³. Samtliga begränsningsvärden gäller vid 6 % O2.

Vid tillämpningen av begränsningsvärden för utsläpp till luft enligt denna
förordning ska beräkningen av utsläpp ske så att värdena motsvarar de värden som gäller för normal torr gas vid syrehalten 6 procent, om bränslet är ett fast bränsle.

Begränsningsvärden för utsläpp uttryckt i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3) från en 2018-anläggning som inte är en motor eller en gasturbin och som har en tillförd installerad effekt som är högst 5 megawatt (MW) vid respektive bränsle.

MILJÖKRAV
miljökrav bild 2

Begränsningsvärden för utsläpp uttryckt i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3) från en 2018-anläggning som inte är en motor eller en gasturbin och som har en tillförd installerad effekt som är över 5 MW vid respektive bränsle.

Miljökrav bild 3
Miljökrav bild 4

KATALYTISK RENING

SiteConcept arbetar för närvarande gemensamt med Tenmat och KTH för framtagning av katalytiska filter för reducering av NOX och krakning av tjäror.

Med denna nya teknik kommer det att vara möjligt att kombinera en högeffektiv stoftrening med en samtidig katalytisk reducering av NOX eller krakning av tjäror i samma rökgasreningsenhet. Detta medför flera ekonomiska och anläggningstekniska fördelar.

BESTÄLL HETGASFILTER

Är du intresserad av att vet mer eller av att köpa någon av våra produkter? Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig!

KONTAKT

TELEFON +46 70 380 23 63

ADRESS Gäddvägen 1, 761 41 Norrtälje

E-POST info@siteconcept.se

PRODUKTBESTÄLLNING

Ta kontakt så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!