Pilotanläggning för energilagring i Bollmora

SiteConcept har uppfört en ny Pilot-anläggning för energilagring åt SaltX tillsammans med Sumitomo för att prova en fluidiserande bädd.
SiteConcept har tillsammans med SaltX designat systemet varefter SiteConcept har projekterat, konstruerat, levererat, installerat, programmerat och driftsatt anläggningen.

Siteconcept stod för konstruktion, leverans och montage

SiteConcept konstruerade, levererade och monterade merparten av all mekanisk och processteknisk utrustning.
Vi utförde även all elkonstruktion och programmering i PLC och operatörssystem för hela vår leveransomfattning.