Design, tillverkning och leverans av hetgasfilter för Rise Research

SiteConcept har fått äran att designa, tillverka och leverera ett hetgasfilter till ytterligare ett pilotprojekt. Denna gång till Rise Research och ett av deras utvecklingsprojekt med pyrolys och förgasning. Utöver vår filterteknik så levererar vi även en komplett PLC-styrning som möjliggör att filtret fungerar ”Stand alone”. Leveransen skall ske i månadsskiftet november/december.

Tenmat-utvecklingsprojekt i Ungern

SiteConcept arbetar intensivt tillsammans med Tenmat limited och KTH med utveckling av tjär-crackande filter. Under senhösten skall tester utföras skarpt i Ungern tillsammans med en tilltänkt kund. Målet är att rena syngasen från pyrolys av sopor för att sedan köra en gasmotor för att generera elektricitet.