Karbenning

Ombyggnation av KMW-ugn och bränsleinmatning i karbeninnig

SiteConcept har byggt om den gamla KMW-ugnen på Karl Hedins sågverk i Karbenning . Ugnen har fått större volym och rosteryta vilket gett ökad uppehållstid och effekt. Bränsleinmatning har ändrats från en vibbro och fallroster till en transportör och modern pusher. Ombyggnaden har effektivt förbättrar miljövärdena och skapat en bättre arbetsmiljö för driftpersonalen.