Förflyttning av oljepannor och installation av oljetankar

SiteConcept har flyttat två oljepannor från Smörhålevägen till Borgåsliden i Kungsbacka. De två oljepannorna är på 12,5MW styck och har installerats i en befintlig byggnad på den nya platsen där de skall fungerar som spetslastproduktion.

I övrigt har SiteConcept även levererat och installerat tre oljetankar på total 50m³, slangfilter med recirkulerande kalksystem, skorsten, ett nytt rökgassystem inklusive fläktar samt serviceplan och trappor. SiteConcept har utfört  all mekanisk konstruktion i 3D, all el-konstruktion, programmering och driftsättning av anläggningen.

Statkraft Oljepanna