SiteConcept byggde SaltX Pilotanläggning för nanobelagt salt

”Energilagringens Gröna Guld är Salt”

Siteconcept uppförde SaltX energilagringsanläggning på Vattenfalls värmekraftverk Reuter West i Berlin, Tyskland. Anläggningen är en pilotanläggning för testa och utvärdera energilagring i nanocoatat salt.

SaltX Technology utvecklar ett nanobelagt salt (NCS) med oxidteknologi för att nå den perfekta energilagringen. Saltet kan laddas med värme från el eller andra energikällor för att sedan lagra energi under lång tid och därefter återskapa värme i form av hetvatten eller ånga upp till 450 °C. SaltX Technology har patent på det nanobelagda saltet och deras teknik möjliggör en effektivare användning av förnybara energikällor.

SaltX Technology tar i beaktande alla parametrar från längd, densitet, komposition och andra parametrar som måste beaktas när nanomaterial ska molekylbeläggas.

En kostnadseffektiv och giftfri lösning för energilagring

Nanobeläggningen på salterna förhindrar att salterna blir klibbiga, vilket gör att saltet bibehåller sin ursprungliga kristallform. Fördelen med detta är att man kan ladda i och ladda ur energi från salterna tusentals gånger utan att förlora prestanda. Vanliga saltpartiklar börjar expandera efter bara 50 laddningar. När saltet behandlas med nanobeläggning försvinner även de frätande egenskaperna, som finns i vanliga salter och som förorsakar rostning. Därför är dessa salter en kostnadseffektiv och dessutom giftfri och återvinningsbar lösning.

SaltX produktion och forskning har ett starkt miljöfokus. Oxiderna som används i storskaliga energilagringssystem används även i jordbrukssammanhang, och är därför helt kompatibla med våra naturliga ekosystem. I processen används inga giftiga material och ser till att alla ämnen de använder kommer från transparenta leveranskedjor.

För mer information om SaltX se www.saltxtechnology.com

SaltX Siteconcept
Pilotanläggningen i Berlin. Bild: SaltX Technology

SiteConcepts uppdrag för SaltX Technology

SiteConcept kontaktades för att SaltX för att konstruera, tillverka, leverera och montera processteknisk utrustning. Vi utförde även den övergripande elkonstruktionen och programmeringen av styr- och operatörssystemet för anläggningen på 5 MW. SiteConcept fick uppdraget för att vi kunde ta ett stort åtagande och genomföra det på kort tid. Uppdraget och vårt åtagande växte under projekttiden till innefatta även sådant som byggtekniska utredningar och beräkningar för den historiska byggnadens turbinhall från 1930 vari anläggningen uppfördes.

I uppdraget ingick bland annat följande delar: 

 • Utföra process-, dimensionering- och hållfasthetsberäkningar
 • Konstruera processrör, mekanisk utrustning
 • Tillverka, leverera och montera:
  • Silos
  • Transportutrustning
  • Bärande stålkonstruktioner
  • Processrör
  • Hetgasfilter
  • Hydraulik
  • Isolering
 • Konstruera el- och automationsutrustning
 • Leverera och montera:
  • Styrsystemsutrustning
  • Operatörssystem med datorutrustning
  • Säkerhetssystem för processen
  • Instrumentering för tryck, temperatur och nivå
 • Programmera den totala processfunktionen
 • FAT, SAT och Driftsättning
nanobelagt salt
Nanobelagt salt. Bild: SaltX Techonology

Anläggningen invigdes den 11 april 2019

Vi utförde arbetet under sensommaren och hösten 2018 och projektet driftsattes i början på 2019. Invigningen gick av stapeln den 11 April 2019 under stort pressuppbåd och bevakning av tysk TV.

SaltX – Ett pilotprojekt vi är stolta över

Vi på Siteconcept fick äran att bygga den första stora pilotanläggningen för energilagring åt SaltX på Vattenfalls värmekraftverk Reuter West i Berlin. Arbetet utfördes i nära samarbete med SaltX och Vattenfall. Anläggningen var SiteConcepts första stora jobb och vi är mycket nöjda och stolta över slutresultatet.

Bild och film: SaltX Technology

Förflyttning av pilotanläggningen

SiteConcept byggde SaltX första energilagringsanläggning på Vattenfalls kraftvärmeverk Reuter West under slutet av 2018 och början av 2019. Pilotanläggningen var i drift under en kort period efter driftsättning men visade under den tiden utmärkta egenskaper.

SiteConcept äger anläggningen som sedermera flyttats till Sverige. Hälften av utrustningen monterades aldrig och är därmed ny medan övrig utrustning endast har ett fåtal drifttimmar. Utrustningen är väl lämpad för pyrolys och framtagning av biokol.