Kategori: Referenscase

Totalentreprenad 10MWth, 16 bar ånga

Förstudie och totalentreprenad för Arbaflame pellets "Svarta Pellets i en Grön Värld” Siteconcept utförde en förstudie åt Arbaflame pellets på deras anläggning i Matrand, ca 15 mil väster om Oslo. Studien utfördes i Siteconcepts norska dotterbolag. Anläggningen i Martrand har fungerat som en testanläggning för...

Oljepanncentral Statkraft Kungsbacka

Förflyttning av oljepannor och installation av oljetankar SiteConcept har flyttat två oljepannor från Smörhålevägen till Borgåsliden i Kungsbacka. De två oljepannorna är på 12,5MW styck och har installerats i en befintlig byggnad på den nya platsen där de skall fungerar som spetslastproduktion. I övrigt har...

Energilagring Reuter West, Berlin

SiteConcept byggde SaltX Pilotanläggning för nanobelagt salt "Energilagringens Gröna Guld är Salt” Siteconcept uppförde SaltX energilagringsanläggning på Vattenfalls värmekraftverk Reuter West i Berlin, Tyskland. Anläggningen är en pilotanläggning för testa och utvärdera energilagring i nanocoatat salt. SaltX Technology utvecklar ett nanobelagt salt (NCS) med oxidteknologi...

Energilagring med SaltX i Bollmora

Pilotanläggning för energilagring i Bollmora SiteConcept har uppfört en ny Pilot-anläggning för energilagring åt SaltX tillsammans med Sumitomo för att prova en fluidiserande bädd. SiteConcept har tillsammans med SaltX designat systemet varefter SiteConcept har projekterat, konstruerat, levererat, installerat, programmerat och driftsatt anläggningen. Siteconcept stod för...

Rökgasrening med keramisk filterteknik

Minskade utsläpp med rökgasrening och stoftrening med keramiska filter Stoftrening är en viktig del av miljöskydd och industriell processhantering och syftar till att avlägsna partiklar och föroreningar från luft eller gasströmmar. De traditonella stoftreningsmetoderna har varit effektiva, men utvecklingen av katalytisk rening har öppnat nya...