Förstudie och totalentreprenad för Arbaflame pellets

”Svarta Pellets i en Grön Värld”

Siteconcept utförde en förstudie åt Arbaflame pellets på deras anläggning i Matrand, ca 15 mil väster om Oslo. Studien utfördes i Siteconcepts norska dotterbolag. Anläggningen i Martrand har fungerat som en testanläggning för en ny typ av pellets, svarta pellets Arbacore. Nu behövde anläggningen uppgraderas för att i kommersiell produktion leverera 65 000 ton pellets per år. Förstudien resulterade i en totalentreprenad. 

Arbaflame gör svarta pellets som ersätter kol

Arbaflame är en del av den stora koncernen Arbaheat med många olika dotterbolag.

Det är ett norskt teknologiföretag som dem senaste 10-15 åren utvecklat och patenterat en ångprocess för tillverkning av Arbacore, en svart vattenbeständig pellets som kan ersätta kol i befintliga kolpannor.

2015 konverterade Arbaflame anläggningen Thunder Bay Generation Station i Ontario, Canada. Anläggningen levererade efter konverteringen 170 MW energi med 100 % förnybara bränslen i stället för kol.

För mer information om ArbaFlame se www.arbaflame.no

Arbaflame

Förstudie resulterade i totalentreprenad och en komplett uppgradering av fastbränsleanläggning

SiteConcept levererade en förstudie som senare låg till grund för en offert till Arbaflame- Förstudiern resulterade i ett kontrakt för en totalentreprenad för Arbaflames biobränsleanläggning 10 MWth, 16 bar ånga för tillverkning av svart pellets. Totalentreprenaden innefattade en komplett uppgradering av befintlig fastbränsleanläggning för ångproduktion till den nya pelletsfabriken.

I befintlig byggnad har SiteConcept uppfört en helt ny anläggning. Ugnen som fanns från tidigare uppgraderades för ökad effekt och förbättrade miljövärden.

SiteConceps uppdrag har vuxit till att även omfatta arbeten och leveranser i pelletsfabriken.

I åtagandet för Arbaflame ingick bland annat följande delar:

 • Anläggningsdesign, processdimensionering och beräkningar
 • Konstruktion av process- mekanisk utrustning
 • Tillverkning, leverans och montage av:
  • Ugn
  • Förbränningsluftsystem med fläktar
  • Ångpanna 29 bar med två efterföljande economiser
  • Ångackumulator
  • Matarvattensystem med nya pumpar
  • Processrörsystem för ånga, matarvatten, kondensat, vattenrening m.m.
  • Slangfilter
  • Rökgassystem med fläktar
  • Askhanteringsystem
  • Hjälpsystem såsom hydraulik och pneumatik
  • Serviceplan
  • Isolering
 • Elkonstruktion och programmering i PLC och operatörssystem.
 • Leverans och montage av:
  • Ny/omkonstruktion av elskåp
  • Elskåp
  • Styrsystem
  • Operatörssystem
  • Säkerhetssystem för processen
  • Instrumentering för tryck, temperatur, nivå och flöde
 • Programmering av den totala processfunktionen
 • FAT, SAT och Driftsättning
 • Dokumentation och CE märkning
svarta pellets
Copyright Arbaflame

Leverans under sommaren 2020

Kontrakt skrevs i november 2019 och leverans och montage under sommaren 2020. Ångleverans under hösten 2020.

 

Bildmaterial: Arbaflame

 

Nyfiken på att höra mer om hur vi jobbar? Ta kontakt!