Förflyttning av pilotanläggning i Berlin

SiteConcept byggde SaltX första energilagringsanläggning på Vattenfalls kraftvärmeverk Reuter West under slutet av 2018 och början av 2019. Pilotanläggningen var i drift under en kort period efter driftsättning men visade under den tiden utmärkta egenskaper.

SiteConcept är nu ägare av hela anläggningen och den skall nu demonteras och flyttas från Berlin. Hälften av utrustningen monterades aldrig och är därmed ny medan övrig utrustning endast har ett fåtal drifttimmar. Då utrustningen är väl lämpad för pyrolys och framtagning av biokol så blir detta kanske nästa steg för SiteConcept.

Pilotanläggning