Integritetspolicy

Integritetspolicy

VEM VI ÄR

Vår webbadress är: siteconcept.se

VÅR KOMMUNIKATIONS- OCH INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY HOS SITECONCEPT AB

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig. Det gäller dels den information du väljer att tillhandahålla oss med eller den information som samlas in genom din användning av vår hemsida, sociala medier, e-post, sms, telefonsamtal eller andra elektroniska meddelanden. Uppgifter kan även komma från allmänt tillgänglig information på sociala nätverk och andra publika källor. All hantering och behandling av denna information sker i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du kommunicerar med oss via telefon, epost och brev samt när du besöker SiteConcepts hemsida www.siteconcept.se (nedan”hemsidan”). Observera dock att det inte är något krav att du lämnar ut några personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.

Varje fysisk person vars personliga identifierbara information samlas in, registreras eller används av SiteConcept, har rätt till att få veta hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (enligt personuppgiftslagen 1998:204 och från och med den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”lagen”). Med personlig identifierbar information avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, vänligen se nedan.

Personuppgiftsansvarig enligt lagen är SiteConcept AB, 559163-5882 (nedan kallad ”SiteConcept”, ”vi” eller ”oss”). Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Denna integritetspolicy är inte tillämplig för andra hemsidor. Vi uppmanar dig därför att läsa de integritetspolicys som är tillämpliga för andra hemsidor du besöker.

Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

1. INFORMATION SOM SAMLAS IN GENOM ANVÄNDNING AV VÅR HEMSIDA OCH ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

A. KONTAKTFORMULÄR

Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär, till exempel för att få information om våra tjänster/produkter eller för att anmäla ditt intresse för en ledig tjänst på SiteConcept. Informationen som du ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, ålder, födelsedatum samt information om din arbetsgivare, din roll och vilken typ av intressen du har av våra produkter och tjänster.

Vi använder denna information för att:

  • Förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar;
  • Förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem du redan har bokat, hyrt, köpt eller har frågat om (såvida du inte har bett oss att inte tillhandahålla dig sådan information);
  • Förse dig eller tillåta utvald tredje part att förse dig med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig (om du har samtyckt till detta);
  • Anpassa din upplevelse på vår hemsida och se till att vår hemsida visas på det mest effektiva sättet på din dator och för dig.

Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför kan ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst till överförda uppgifter inte garanteras.

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation direkt från oss genom att avanmäla via internet, ringa eller e-posta kundtjänst. 
OBS: även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser och andra viktiga meddelanden. Om du inte vill ha reklam från oss i sociala nätverk (t.ex. Google och Facebook) så justerar du detta i respektive nätverk.

B. LOGGINFORMATION

När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, som till exempel:

  • Datum och tid för ditt besök.
  • Typ av och version på webbläsaren som du använder.
  • Operativsystem.
  • Den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter, svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan).
  • Inställningen för tidszon.
  • Webbläsartillägg och version för systemadministration.

Dessa anonyma data gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig.

C. ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att underlätta analys av din användning av vår hemsida. Informationen som genereras av dessa cookies, till exempel tid, plats och hur ofta du besöker vår hemsida, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där.

Enligt Google kopplas aldrig den IP-adress som skickas in av din webbläsare till annan data som Google innehar.

Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om din aktivitet på vår hemsida åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till hemsides- och internetanvändning. Vi använder denna information för statistiska ändamål. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i den utsträckning som dessa data bearbetas av tredje part för Googles räkning.

Vill du förhindra att cookies installeras så gör du det genom att justera inställningarna på din webbläsare för det. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner fullt ut på vår hemsida.

Google erbjuder ett inaktiveringsalternativ för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig större kontroll över vilken data som samlas in och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna information kommer ingen information om ditt besök på webbplatsen att skickas till Google Analytics. Aktiveringen hindrar emellertid inte överföring av information till oss eller till andra web analytics-tjänster som vi kan använda.

För mer information om alternativet Inaktivera som tillhandahålls av Google, och hur du aktiverar detta alternativ, gå in på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Du kan också avaktivera personlig marknadsföring via följande länk: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en & ref_topic = 7048998

Mer information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter på Google hittar du under: http://www.google.com/analytics/terms
och under: https://policies.google.com/privacy

2. LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE PART

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part-tjänsteleverantörer som hjälper oss att rikta oss till särskilda målgrupper, skräddarsy marknadsföring, samt förbättra och optimera vår hemsida.

Vi kan komma att överföra de personuppgifter som vi samlar in från dig till en destination utanför Sverige och, i vissa fall utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det är nödvändigt för de ändamål för behandling som vi har beskrivit ovan (inklusive där vi överför dina personuppgifter till tredje part). I dessa fall kan det hända att personal verksam utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer behandlar dina personuppgifter. Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling.

För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EES försäkrar vi att lämpliga åtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med lagen.

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi endast dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften som dina personuppgifter samlats in för eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav till exempel bokföringsskyldighet. Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

3. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Då denna integritetspolicy inte omfattar länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor, så rekommenderar vi att du även läser integritetspolicys på andra hemsidor som du besöker.

4. ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY FÖR ONLINETJÄNSTER

SiteConcept kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från en tid till en annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.

5. TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER/RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING

Enligt lag så har du rätt till att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.
Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av de uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter som vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

I avsnitt 6 (nedan), finns den kontaktadress som begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras till skriftligen.

6. KONTAKTADRESS

Om du har kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, eller vill göra en förfrågan, vänligen kontakta oss på:

SiteConcept AB

Gäddvägen 1

SE-761 41 NORRTÄLJE

070 380 23 63

SiteConcept dataskyddsombud nås på: info@siteconcept.se

2022-01-11