TOTALENTREPRENAD

Siteconcept utför allt från små till stora

TURN KEY OCH TOTALENTREPRENADER

SAMLAD ERFARENHET AV

TOTALENTREPRENADER OCH TURN KEY-LÖSNINGAR

SiteConcept utför allt från mindre till större totalentreprenader som ”turn key” leveranser. En totalentreprenad innefattar samtliga eller delar av våra tjänster och produktutbud.

TURN KEY-LÖSNINGAR

Hos oss inom SiteConcept finns en stor samlad erfarenhet av arbeten med större totalentreprenader inom värme- och kraftvärme branschen sedan början av 90-talet.
Med den långa erfarenhet och stora kompetens utför SiteConcept totalentreprenader inom olika process och industriområden.

Som totalentreprenör tar vi ansvar för helhetslösningar utifrån beställarnas behov, krav och önskemål. Totalentreprenaden kan vara allt från en hel anläggning till en anläggningsdel som exempelvis en bränslehantering, rökgasrening eller askhantering. Allt designas ”In house” och tillverkas hos långvariga samarbetspartners.

Som komplett anläggning kan vi uppföra värmeverk och värmekraftverk för hetvatten och ångproduktion till olika kundsegment så som sågverk och kommuner. Anläggningar för olika typer av bränslen och effekter upp till 25MW.

TJÄNSTER SOM KAN INGÅ I EN TOTALENTREPRENAD

FÖRSTUDIER

Behöver ni ett underlag för ett tekniskt eller ekonomiskt beslut? Vi utför förstudien och levererar en utförlig rapport.

UTREDNINGAR

Har ni problem i er anläggning? Vi utreder och återkopplar med åtgärdsförslag.

KONTROLL & GRANSKNING

Vi verkar som beställarstöd för kontroll och granskning av underlag och utrustningar i olika upphandlingar och löpande under projekt.

RISKINVENTERING

Har er anläggning några svaga länkar? Vi hittar dem och förslår förbättringar som besparar er driftstopp och kostnader.

PROCESSDESIGN

Vi hjälper er med processdesign för olika ombyggnader och optimeringar.

KONSTRUKTIONSDESIGN

Vi konstruerar och designar allt från enskilda komponenter till hela processystem.

EL- & AUTOMATIONSDESIGN

Vi designar och konstruerar ert elsystem från transformator och ställverk till styrskåp, givare och instrument inkl. PUS-system. Vi utför även design av kommunikation och nätverkssystem.

PLC PROGRAMMERING

Vi programmerar flertalet märken som exempelvis Siemens, Schneider m.fl.

OPERATÖRSSYSTEM PROGRAMMERING

Vi programmerar flertalet operatörssystem som exempelvis Citect och InTouch..

PROJEKTLEDNING

Vi har erfarenheten av att projektleda del- och totalentreprenader inom el, styr och automation.

ARBETSLEDNING

Vi arbetsleder ert montage på site och tillser uppföljning av tidplaner, arbetsmiljö etc.

BAS-P

Vi tillser att arbetsmiljöfrågor följs upp under hela projekteringsfasen.

BAS-U

Som arbetsledare på site kan vi även ta ansvaret som Bas-U och tillse att arbetsmiljöplaner följs för att minimera risker för personal.

DRIFT- & UNDERHÅLLSOPTIMERING

För god ekonomi och hållbar miljö är drift- och underhåll av vikt. Vi utför genomgång av era anläggningar/anläggningsdelar och utformar en underhållsplan inkl. reservdelshållning.

SERVICE & MONTAGE

Vi utför service, underhåll och montage av delar eller hela anläggningar.

PRODUKTER SOM VI LEVERERAR

Vi levererar allt från komplexa bränslehanterings- och rökgassystem till reservdelar och komponenter. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna för att garantera kvalitet. Vi hjälper även till med förstudier, utredningar och kontroll och granskning vid behov. Läs mer under tjänster.

bränslehanteringssystem

BRÄNSLEHANTERINGSSYSTEM

SiteConcept levererar produkter för bränslehanteringssystem. Allt från den lilla enkla bränsleskruven till komplexa bränsletransportsystem för exempelvis värmeverks‐ och sågverksindustrin.

ugnssystem

UGNSSYSTEM

Vi levererar ombyggnationer för effektökning och miljöoptimering för olika ugnsfabrikat.

förbränningsluftsystem

FÖRBRÄNNINGSLUFTSYSTEM

SiteConcept levererar ombyggnationer och förbränningsoptimering för olika ugnsfabrikat.

processvattensystem

PROCESSVATTENSYSTEM

Vi levererar allt för din process från pannan och processrörsystem till vattenbehandling och anslutning mot fjärrvärmenät.

rökgassystem

RÖKGASRENINGSSYSTEM

SiteConcept levererar egendesignade högeffektiva rökgasreningar med keramiska filter. Dessa kan monteras i höga temperaturer direkt efter ugn eller förgasare i upp till 1000°C eller som konventionellt filter efter panna eller liknande. Utöver dessa så kan vi även leverera andra filtertyper så som multicyklon, el-filter eller slangfilter.

Läs mer här.

askhanteringssystem

ASKHANTERINGSSYSTEM

Vi levererar allt från den lilla enkla stoftskruven till komplexa system för exempelvis separering och befuktning av flygaska eller olika container‐lösningar för hantering av deponi.

el och automationssystem

EL- & AUTOMATIONSSYSTEM

SiteConcept levererar allt från transformator, ställverk, manöverskåp och frekvensomriktare till PLC, operatörspaneler och tillhörande mjukvarulösningar.

komponenter och reservdelar

KOMPONENTER & RESERVDELAR

Vi levererar elektriska komponenter/instrumentering för er process som exempelvis:

  • Tryck‐, temp‐ och flödesgivare och vakter.
  • Reservkraftsystem
  • Skåpskomponenter

SiteConcept levererar mekaniska komponenter för er process som exempelvis:

  • Roster (KMW original)

  • Slitdelar för transportsystem som exempelvis kedjor, kedjehjul, glidlister i plast och hardox.

  • Kanaler, stup och drivaxlar.

  • Hydraulik & pneumatik.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att vet mer om totalentreprenader och turn key-lösningar? Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig!

KONTAKT

TELEFON +46 70 380 23 63

ADRESS Gäddvägen 1, 761 41 Norrtälje

E-POST info@siteconcept.se

KONTAKTA OSS

Ta kontakt så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!