VÅRA TJÄNSTER

Alla tjänster du kan behöva

inom el, automatik, nätverk, mekanik och process

El & Automation

SiteConcept har bred kompetens och erbjuder tjänster inom hela el- och automationsområdet.

Mekanik & Process

SiteConcept erbjuder tjänster utifrån kundernas behov och önskemål, allt från komponenter till kompletta lösningar.

TJÄNSTER

TJÄNSTER INOM EL- OCH AUTOMATION

FÖRSTUDIER

Behöver ni ett underlag för ett tekniskt eller ekonomiskt beslut? Vi utför förstudien och levererar en utförlig rapport.

UTREDNINGAR

Har ni problem i er anläggning? Vi utreder och återkopplar med åtgärdsförslag.

KONTROLL & GRANSKNING

Vi verkar som beställarstöd för kontroll och granskning av underlag och utrustningar i olika upphandlingar och löpande under projekt.

RISKINVENTERING

Har er anläggning några svaga länkar? Vi hittar dem och förslår förbättringar som besparar er driftstopp och kostnader.

EL- & AUTOMATIONSDESIGN

Vi designar och konstruerar ert elsystem från transformator och ställverk till styrskåp, givare och instrument inkl. PUS-system. Vi utför även design av kommunikation och nätverkssystem.

ENERGIEFFEKTIVISERING

Vi optimerar er anläggning för en energieffektiv drift.

PROJEKTLEDNING

Vi har erfarenheten av att projektleda del- och totalentreprenader inom el, styr och automation.

ELKONSTRUKTION

Vi utför elkonstruktion i ElproCad för kraft och styrskåp.

PLC PROGRAMMERING

Vi programmerar flertalet märken som exempelvis Siemens, Schneider m.fl.

OPERATÖRSSYSTEM PROGRAMMERING

Vi programmerar flertalet operatörssystem som exempelvis Citect och InTouch..

ARBETSLEDNING

Vi arbetsleder ert montage på site och tillser uppföljning av tidplaner, arbetsmiljö etc.

Är du nyfiken på våra produkter? Kolla in våra produkter här!

TJÄNSTER

TJÄNSTER INOM MEKANIK & PROCESS

FÖRSTUDIER

Behöver ni ett underlag för ett tekniskt eller ekonomiskt beslut? Vi utför förstudien och levererar en utförlig rapport.

UTREDNINGAR

Har ni problem i er anläggning? Vi utreder och återkopplar med åtgärdsförslag.

KONTROLL & GRANSKNING

Vi verkar som beställarstöd för kontroll och granskning av underlag och utrustningar i olika upphandlingar och löpande under projekt.

PROCESSDESIGN

Vi hjälper er med processdesign för olika ombyggnader och optimeringar.

KONSTRUKTIONSDESIGN

Vi konstruerar och designar allt från enskilda komponenter till hela processystem.

PROJEKTLEDNING

Vi har erfarenheten av att projektleda stora komplexa projekt för industrier.

BAS-P

Vi tillser att arbetsmiljöfrågor följs upp under hela projekteringsfasen.

ARBETSLEDNING

Vi arbetsleder ert montage på site och tillser uppföljning av tidplaner, arbetsmiljö etc.

BAS-U

Som arbetsledare på site kan vi även ta ansvaret som Bas-U och tillse att arbetsmiljöplaner följs för att minimera risker för personal.

DRIFT- & UNDERHÅLLSOPTIMERING

För god ekonomi och hållbar miljö är drift- och underhåll av vikt. Vi utför genomgång av era anläggningar/anläggningsdelar och utformar en underhållsplan inkl. reservdelshållning.

SERVICE & MONTAGE

Vi utför service, underhåll och montage av delar eller hela anläggningar.

OM OSS

SiteConcept arbetar över hela Skandinavien och delar av övriga Europa och har även ett dotterföretag i Norge.

INFO

TELEFON    +46 70 380 23 63

ADRESS    Drottninggatan 5, 76145 Norrtälje

E-POST  info@siteconcept.se

KONTAKTA OSS

Ta kontakt så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!


  Adress

  Drottninggatan 5, 761 45 Norrtälje

  Telefon

  +46 70 380 23 63

  Email

  info@siteconcept.se
  siteconcept

  Copyright SiteConcept 2021