VÅRA TJÄNSTER

Alla tjänster för dina behov inom

process, mekanik, el, automation och nätverk.

Våra tjänster

SiteConcept erbjuder tjänster utifrån kundernas behov och önskemål, allt från komponenter till kompletta lösningar.

ALLA TJÄNSTER FÖR DINA BEHOV INOM

PROCESS, MEKANIK, EL, AUTOMATION OCH NÄTVERK

FÖRSTUDIER

Behöver ni ett underlag för ett tekniskt eller ekonomiskt beslut? Vi utför förstudien och levererar en utförlig rapport.

UTREDNINGAR

Har ni problem i er anläggning? Vi utreder och återkopplar med åtgärdsförslag.

KONTROLL & GRANSKNING

Vi verkar som beställarstöd för kontroll och granskning av underlag och utrustningar i olika upphandlingar och löpande under projekt.

RISKINVENTERING

Har er anläggning några svaga länkar? Vi hittar dem och förslår förbättringar som besparar er driftstopp och kostnader.

PROCESSDESIGN

Vi hjälper er med processdesign för olika ombyggnader och optimeringar.

KONSTRUKTIONSDESIGN

Vi konstruerar och designar allt från enskilda komponenter till hela processystem.

EL- & AUTOMATIONSDESIGN

Vi designar och konstruerar ert elsystem från transformator och ställverk till styrskåp, givare och instrument inkl. PUS-system. Vi utför även design av kommunikation och nätverkssystem.

PLC PROGRAMMERING

Vi programmerar flertalet märken som exempelvis Siemens, Schneider m.fl.

OPERATÖRSSYSTEM PROGRAMMERING

Vi programmerar flertalet operatörssystem som exempelvis Citect och InTouch..

PROJEKTLEDNING

Vi har erfarenheten av att projektleda del- och totalentreprenader inom el, styr och automation.

ARBETSLEDNING

Vi arbetsleder ert montage på site och tillser uppföljning av tidplaner, arbetsmiljö etc.

BAS-P

Vi tillser att arbetsmiljöfrågor följs upp under hela projekteringsfasen.

BAS-U

Som arbetsledare på site kan vi även ta ansvaret som Bas-U och tillse att arbetsmiljöplaner följs för att minimera risker för personal.

DRIFT- & UNDERHÅLLSOPTIMERING

För god ekonomi och hållbar miljö är drift- och underhåll av vikt. Vi utför genomgång av era anläggningar/anläggningsdelar och utformar en underhållsplan inkl. reservdelshållning.

SERVICE & MONTAGE

Vi utför service, underhåll och montage av delar eller hela anläggningar.

OM OSS

SiteConcept arbetar över hela Skandinavien och delar av övriga Europa och har även ett dotterföretag i Norge.

INFO

TELEFON    +46 70 380 23 63

ADRESS    Gäddvägen 1, 761 41 Norrtälje

E-POST  info@siteconcept.se

KONTAKTA OSS

Ta kontakt så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!