Karbenning

Ombyggnation av KMW-ugn och bränsleinmatning i karbeninnig

SiteConcept har under sommarstoppet på Karl Hedins sågverk i Karbenning byggt om den gamla KMW-ugnen. Ugnen har fått större volym och rosteryta vilket gett ökad uppehållstid och effekt. Bränsleinmatning har ändrats från en vibbro och fallroster till en transportör och modern pusher. Ombyggnaden har effektivt förbättrar miljövärdena och skapat en bättre arbetsmiljö för driftpersonalen.

Förflyttning av oljepannor och installation av oljetankar

SiteConcept har under sommaren flyttat två oljepannor från Smörhålevägen till Borgåsliden i Kungsbacka. De två oljepannorna är på 12,5MW styck och har installerats i en befintlig byggnad på den nya platsen där de skall fungerar som spetslastproduktion.

I övrigt har SiteConcept även levererat och installerat tre oljetankar på total 50m³, slangfilter med recirkulerande kalksystem, skorsten, ett nytt rökgassystem inklusive fläktar samt serviceplan och trappor. SiteConcept har utfört  all mekanisk konstruktion i 3D, all el-konstruktion, programmering och driftsättning av anläggningen.