Fallstudie gällande katalytiska filter

SiteConcept samarbetar med KTH och Tenmat i en fallstudie gällande katalytiska filter för krakning av tjäror i samband med förgasning av restbiomassa tillsammans med intermittent producerad offgas från ljusbågsugnar.

SiteConcept arbetar tillsammans med Tenmat för framtagning av katalytiska filter för NOX reducering för olika processindustrier.

SiteConcept arbetar ihop med Phoenix Biopower i ett Pilot-Projekt gällande förgasning av biomassa.

Läs mer om TENMAT här.